Innmelding

Grorud Taekwondo klubb er en medlemsklubb som bevisst har en lav kontingent og treningsavgift. Vårt mål er at det skal være en lav økonomisk terskel å trene hos oss, slik at alle skal få muligheten til å ta del i vårt inkluderende felleskap. Dersom man av en eller annen grunn har utfordringer med å betale treningsavgiften, ønsker vi at du tar kontakt med oss.

Priser er som følger: Klubbkontingent: 210,- Treningsavgift 1 år: 1680,-

Klubben fakturerer treningsavgift og kontingent en gang pr. år (1680,- + 200,- = 1880,-). Nye medlemmer som begynner etter sommerferien blir fakturert for treningsavgift ut året og full kontingent for inneværende år (848,- + 200,- = 1048,-).

Medlemskapet er løpende og fornyes automatisk i januar måned.

Medlemskap i Grorud TKD klubb inkluderer:

  • Trening
  • Forsikring
  • Medlemskap i Norges kampsportforbund (NKF), et fleridrettsforbund innen Norges idrettsforbund (NIF) med flere medlemsfordeler (les mer på Kampsport.no)

Bli medlem

Vi bruker SPOND som medlems- og kommunikasjonssystem, og invitasjoner til trening og annen relevant informasjon vil komme via dette systemet. All betaling skjer via SPOND. Det vil si at det ikke blir sendt ut faktura via mail/post. Alt vil skje via SPOND appen.

Utmeldning:

Utmelding skal skje skriftlig på epost til krana@gtkd.no

Regler: Som medlem i Grorud Taekwondo klubb må man innordne seg etter de reglene som kreves i treningshallen (se pensum). Mange av ideologiene i kampsporter har en atferdskodeks som samsvarer med NIFs etiske veivisere, og det poengteres at de fysiske ferdighetene man opplæres i gjennom trening ikke skal misbrukes. Grorud Taekwondo klubb følger Norges kampsport forbunds ønske å påse at kampsportutøverne følger NIFs lovverk og etiske veivisere (https://www.idrettsforbundet.no/tema/nifs-verdiarbeid/etiske-veiledere-i-idretten/) til enhver tid, og ikke bare i idrettssammenheng. Kamsportforbundets egne etiske retningslinjer er et fint supplement til idrettsforbundets egne etsike retningslinjer (http://kampsport.no/wp-content/uploads/2015/07/Etiske-retningslinjer-for-Norges-Kampsportforbund.pdf).

Regler for bruk av www.gtkd.no

Ved å bruke nettsidene www.gtkd.no aksepterer du betingelsene for bruk av nettstedet. Grorud TaeKwonDo klubb kan ikke belastes for skade, tap eller andre ulemper for brukeren som følge av bruk av disse nettsidene. Grorud TaeKwonDo klubb vil kunne endre innholdet på dette nettstedet inkludert disse betingelsene til en hver tid uten varsel.